Opći uvjeti poslovanja i izjava o privatnosti

Informacije o trgovačkom društvu

LostPoint d.o.o. za trgovinu i usluge

Zagrebačka cesta 192

10090 Zagreb

Adresa elektroničke pošte:

info@lostpoint.hr

Tvrtka upisna u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj / 081343157

Račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.

Iznos temeljnog kapitala društva: 2.654,26€ (20.000.00 kn) /u cijelosti uplaćen

Osobe ovlaštene za zastupanje: Kristina Vodopivec

OIB: 45412370121

Opće odredbe

Tvrtka LostPoint d.o.o. pruža online uslugu putem svoje internet stranice na domeni lostpoint.hr, na World Wide Web mreži – internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice lostpoint.hr. Korištenjem internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje internetske stranice lostpoint.hr u skladu s njima. Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke LostPoint d.o.o te prihvaća da tvrtka LostPoint d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka LostPoint d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka LostPoint d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike..

Tvrtka LostPoint d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

Ova internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke LostPoint d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na lostpoint.hr internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtke LostPoint d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE LostPoint d.o.o. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica lostpoint.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pisanog odobrenja tvrtke LostPoint d.o.o.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka LostPoint d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih internetske stranice, krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki LostPoint d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time krajnji korisnik daje pravo tvrtki LostPoint d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji krajnji korisnik učini dostupnim na internetskoj stranici lostpoint.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice lostpoint.hr isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika tako da tvrtka LostPoint d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Tvrtka LostPoint d.o.o. ne odgovara za percepciju krajnjeg korisnika u svezi fotografija proizvoda na internet stranici lostpoint.hr, koji ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati predmetima koji su dio narudžbe. Vizualni identitet predmeta prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu predmeta u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.
LostPoint d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda

Odgovornost krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovornog odnosa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka LostPoint d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje krajnjeg korisnika te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju tvrtka LostPoint d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove internetske stranice. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj internetske stranice.

Tvrtka LostPoint d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetsku stranicu. Tvrtka LostPoint d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na internetskoj stranici lostpoint.hr, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke LostPoint d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku LostPoint d.o.o. , od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

LostPoint d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjih korisnika u bilo kojem trenutku.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a LostPoint d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Tvrtka LostPoint d.o.o., je distributer (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju krajnji korisnici. Tvrtka LostPoint d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice lostpoint.hr 

Uvjet za korištenje lostpoint.hr stranice je prihvat općih uvjeta korištenja

Cijene i plaćanje

Cijene su izražene u eurima (EUR) i sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor.

Nismo dužni prodati vam neki proizvod po pogrešno navedenoj nižoj cijeni (čak i kada smo poslali potvrdu o isporuci) ako je greška u cijeni očita i nedvojbena i mogli ste razumno shvatiti da cijena nije točna.

Nakon što ste odabrali sve artikle koje želite kupiti, bit će dodani u vašu košaricu. Sljedeći je korak obrada narudžbe. U tu je svrhu potrebno slijediti korake postupka kupnje i navesti ili potvrditi tražene podatke u svakom koraku. Osim toga u postupku kupnje prije završetka kupovine možete mijenjati podatke o svojoj narudžbi.

1.Način plaćanja je prilikom primopredaje pošiljke, pouzećem. Ta opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2.Kartično plaćanje.

LostPoint koristi WSPay za online plaćanja.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Visa kartica, jednokratno

Mastercard kartica, jednokratno

Maestro kartica, jednokratno

Narudžba i dostava

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na lostpoint.hr internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu LostPoint d.o.o. dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo. Nastojat ćemo narudžbu dostaviti u roku od 2 do 5 radnih dana, u svakom slučaju u roku do najviše 14 radnih dana od primitka e-pošte sa Vašom potvrdom narudžbe.

Ukoliko postoji potreba možemo vas kontaktirati telefonom ili e-mail poštom kako bi razjasnili sva pitanja u vezi vaše narudžbe. Telefonski brojevi i poruke koriste se samo u svrhu obrade narudžbi i isporuke, te se neće koristiti za promotivne svrhe .

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Dostava se vrši u suradnji sa partnerom Mail Boxes Etc, te ostalim kurirskim službama. U izvanrednim slučajevima moguća je dostava nekim drugim raspoloživim sredstvom.

Za potrebe ovih Uvjeta, „dostava” se smatra izvršenom ili se narudžba smatra „dostavljenom” čim vi ili treća strana koju ste naveli stekne fizički posjed robe, što se dokazuje potpisivanjem potvrde o primitku narudžbe na navedenoj adresi isporuke.

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji krajnji korisnik sklapa s LostPoint d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane LostPoint d.o.o. i te izvršenim plaćanjem od strane krajnjeg korisnika, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora o kupoprodaji između LostPoint d.o.o. i krajnjeg korisnika

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete prekopirati ovdje:

Za: LostPoint d.o.o., za trgovinu i usluge, Zagrebačka cesta 192, 10090 Zagreb

Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,

Datum zaključenja ugovora: 

  – Ime(na) potrošača (*): ________________________________________________________

Adresa/e potrošača  (*):_______________________________________________________

Datum (*):______________

(*) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Potvrda primitka informacija:_____________

Potpis potrošača:_______________________

Obrazac možete poslati poštom ili e-mail.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti LostPoint d.o.o. na mail adresu info@lostpoint.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. LostPoint d.o.o. obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu kupovine krajnjih korisnika/kupaca na internet stranici lostpoint.hr odnosno u procesu registracije korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama internet stranice lostpoint.hr. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio općih uvjeta poslovanja lostpoint.hr 
LostPoint d.o.o kao pružatelj usluga internetske stranice lostpoint.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih korisnika, a posebice opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade LostPoint d.o.o. Zagreb, obrađuje osobne podatke.

Upućuju se korisnici internet stranice lostpoint.hr, odnosno korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama LostPoint d.o.o da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke LostPoint d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. 

Svaki korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@lostpoint.hr   
Prihvaćanjem ove izjave o privatnosti klikom prilikom posjeta korisnika/kupca odnosno prijavom na internet stranici lostpoint.hr od strane korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje LostPoint d.o.o putem internet stranice lostpoint.hr? 

Davanje osobnih podataka je odluka kupca odnosno korisnika. Ako kupac odnosno korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva. 

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na internet stranicu lostpoint.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. 

Također možemo prikupljati informacije o klikovima lostpoint.hr stranicama koje su vam prikazane

U koju svrhu LostPoint d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke?

LostPoint d.o.o prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika internet stranice lostpoint.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti korisnika koji pristupaju internet stranici, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe korisniku, komunikacije s korisnikom, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu korsinika, kako bi ponuda za korisniku bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama korisnika.

LostPoint d.o.o prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Korisnik unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju općih uvjeta poslovanja i ove izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici lostpoint.hr, a koji je sadržan u općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi kupca, te sklopljenog ugovora kojem je kupac kao ispitanih stranka.

S kojim primateljima LostPoint d.o.o. dijeli osobne podatke?  

LostPoint d.o.o. neće dijeliti osobne podatke kupca odnosno korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. 
1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2. Pružatelju usluge informacijskog posredništva za elektroničke račune, jer LostPoint d.o.o. je temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa obveznik izdavanja e-računa. U tu svrhu sklopilo je ugovor s ovlaštenim pružateljem usluge – informacijskim posrednikom preko kojeg se odvija razmjena podataka između izdavatelja i primatelja e-računa pravne osobe, kojom prilikom se obrađuju svi računi koje izdaje pravnim osobama i kojom će prilikom na javno dostupne kontakte biti kontaktiran kupac pravna osoba, od strane ovlaštenog pružatelja usluga informacijskog posredništva, koji će zatražiti kontakt pravne osobe, službenu mail adresu, u svrhu dostave elektroničkih računa. Ukoliko je ta službena adresa koncipirana na način da sadrži osobno ime, pravna osoba će procijeniti hoće li ili ne dati taj kontakt.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni  

Osobni podaci kupaca/korisnika internet stranice lostpoint.hr pohranjuju se na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade:

  1. Za razvoj, ispunjenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji ili pružanju usluga

  • Obrađivat ćemo vaše podatke za ono vrijeme koje je potrebno da bi se upravljalo kupnjom proizvoda ili usluga koje ste kupili, uključujući i potencijalne povrate, prigovore ili zahtjeve koji se odnose na kupnju proizvoda ili usluga. Ponekad ćemo samo obrađivati podatke do trenutka do kojeg vi odlučite, kao što je to slučaj s podacima o plaćanju (karticom) za koje ste zahtijevali da ih pohranimo za buduće kupnje (kada je takva značajka dostupna).

  1. Korisnička podrška

  • Obrađivat ćemo vaše podatke za ono vrijeme koje je potrebno da bi se udovoljilo vašem zahtjevu ili prijavi.

  1. Marketing

  • Obrađivat ćemo vaše podatke sve dok ne odjavite vašu pretplatu ili ne poništite vašu pretplatu na eletak. Također, prikazivat ćemo vam personalizirane oglase sve dok ne izmijenite postavke odnosno ne opozovete takvo dopuštenje na svom mobilnom uređaju ili u pregledniku. Ako sudjelujete u promotivnim aktivnostima, zadržat ćemo podatke tijekom šest (6) mjeseci računajući od završetka odnosne aktivnosti.

  1. Analiza uporabljivosti i kvalitete

  • Povremeno ćemo obrađivati vaše podatke za ono vrijeme tijekom kojeg nastavljamo obavljanje akcije ili istraživanja kvalitete ili dok ne anonimiziramo vaše podatke o pregledavanju.

Brisanje osobnih podataka

Kupac i korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu info@lostpoint.hr te će podaci biti izbrisani bez odgađanja.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ova izjava o privatnosti, može se izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o privatnosti na lostpoint.hr internet stranici. Ukoliko se kupac ili korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti, upućujemo kupca i korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi internetsku stranicu lostpoint.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici lostpoint.hr. Nastavak uporabe internetske stranice lostpoint.hr od strane kupca i korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da kupac i korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti. 

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na lostpoint.hr internet stranici na razne načine npr. kako bi internet stranica funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. 
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.  
Kolačići se mogu klasificirati kao:  
Privremeni kolačići (Session cookies)  – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) –  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. lostpoint.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup korisnicima.

Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane lostpoint.hr, te najčešće služe kao pomoć  pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe. 

Rješavanje svih pravnih sporova obavljati će nadležan sud Republike Hrvatske.